លោក សោម ខណ្ណាឫទិ្ធ
 • ស្ថាបនិក និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសទាក់ទងនឹងវិស័យសំណង់ និងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធផ្សេងៗ។


លោកស្រី សេង លំពង្ស
 • អភិបាល និងនាយិកាប្រតិបត្តិ

លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ហាងសម្លៀកបំពាក់ អាហារដ្ឋាន និងភោជនីយដ្ឋាន។


លោកស្រី សេង លំពង្ស
 • អភិបាល និងនាយិកាប្រតិបត្តិ

លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ហាងសម្លៀកបំពាក់ អាហារដ្ឋាន និងភោជនីយដ្ឋាន។


ខៀវ សីហា
 • ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ

កញ្ញាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅសកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យនិងហរិញ្ញវត្ថុ នៅសកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងចុងក្រោយបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអក្សសាស្រ្ត នៅវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៦ កញ្ញាធ្លាប់បានបម្រើការងារជាប្រធានគណនេយ្យ គណនេយ្យករ និងរដ្ឋបាលជាដើម។ កញ្ញាធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនរួមមាន ជំនាញភ្នាក់ងារសេវាពន្ធដារ សេវាពន្ធដារនៅកម្ពុជាភាពជាអ្នកដឹកនាំជំនាញក្នងការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងហរិញ្ញវត្ថុ។

លោក ស៊ូ ណារិទ្ធ
 • ប្រធានប្រតិបត្តិការ

លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំទាក់ទងនឹងការបាញ់ថ្នាំការកម្ចាត់មេរោគ ការបាញ់ថ្នាំកម្ទាត់សត្វល្អិតទូទៅ ការកម្ទាត់សត្វកណ្តៀរ សម្អាតព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារិម។


លោក ប៉ិច ចិត្រ្តា
 • ប្រធានទីផ្សារ និងលក់

លោក ប៉ិច ចិត្រ្តា បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មទូទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយនៅឆ្នាំ២០០៩ ។ នៅឆ្នាំ១៩៩៣ - ២០១៣ លោកធ្លាប់បម្រើការងារក្រុមហ៊ុន Cambodia Air Catering Services as (Leading Supervisor)។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៣ លោកបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន PEST TO KILL as (Assistant General Manager) នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៥ លោកបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន SARAYA Japan as (Sale Manager) លោកធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គខ្លីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនរួមមាន ជំនាញទំនាក់ទំនង ការធ្វើការងារជាក្រុម ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

ជម្រាបជូនលោក លោកស្រីអតិថិជនជាទីរាប់អាន!


សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅមកកាន់ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីង សឺវីស សោម ខមភើរេសិន។

បន្ទាប់ពីបើកដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ដោយផ្តោតលើការផ្តល់សេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះជូនដល់អតិថិនរបស់ខ្លួនរួមមាន ធនាគារ អេ ប៊ី អេ និងក្រុមហ៊ុនហែននីហ្គែនជាដើមលើសវាកម្មនៃការផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកអនាម័យ ការបាញ់ថ្នាំការកម្ចាត់មេរោគ ការបាញ់ថ្នាំកម្ទាត់សត្វល្អិតទូទៅ ការកម្ទាត់សត្វកណ្តៀរ សម្អាតព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារិមជាដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងការទទួលស្គាល់ពីដៃគូជំនួញ។ ជាមួយគ្នា បុគ្គលិកយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មខាងលើប្រកបដោយគុណភាពល្អ និងស្តង់ដា បុគ្គលិកទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ មានវិន័យល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារជូនអតិថិនដោយប្រកាន់យកគោលការណ៍ អតិថិជន និងក្តីរំពឹងទុករបស់អតិថិជនជាជម្រើសទី១។

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួល និងបម្រើសេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនមានជូនដល់អតិថិជនប្រកបដោយទំនុក៕


លោកស្រី សេង លំពង្ស
 • នាយិកាប្រតិបត្តិ

Organizational Chart

 • Founder & Chairman
   Chief Executive Officer
  • Operation Manager
   • Assistant, Operation Manager
    • Cleaners & Messenger (branches)
   • Site Manager
    • Assistant, Site Manager
     • Staff (Heineken)
   • Pest Control Supervisor
    • Pest Control Team
   • Stock Controller
  • Accounting Manager
   • Tax Accountant
   • Accountant
  • Marketing Manager
   • Officer, Sales (Vacancy)
  • HR Manager
   • Officer, HR
    • Assistant, Officer, HR
     • Messenger

អាជ្ញាប័ណ្ណ

ចក្ខុវិស័យ

ក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេលើគ្រប់សេវាកម្មដែលផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយគុណភាពល្អ និងមានស្តង់ដាខ្ពស់នៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាព ស្តង់ដា និងពង្រីកទីផ្សាររួមទាំងដៃគូជំនួញដោយបន្តរក្សាជំហ កេរិ៍្តឈ្មោះតាមរយៈការកសាងស្មារតីក្រុម ព្រមទាំងបង្កើនចំណូលផ្អែកលើគុណតម្លៃស្នូលដែលបន្តជំហានពង្រីកសាខានៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អតិថិជនរបស់ពួកយើង

ពិនិត្យមើលអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកយើង