សេវាកម្មសម្អាតប្រព័ន្ធលូ

ជាសេវាកម្មសម្អាតប្រព័ន្ធលូតាមហាង អូតែល ភោជនីយដ្ឋាន ផ្សារទំនើប និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗពីបរទេស។ បុគ្គលិកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ដោយទទួលបានការហ្វឹកហាត់យ៉ាងល្អមុនពេលធ្វើការងារ។

សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ

ជាសេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃគ្រប់ប្រភេទ មុនពេលសាងសង់ និងក្រោយពេលសាងសង់លំនៅដ្ឋាន។

សេវាកម្មសម្លាប់សត្វកណ្ដៀរ

ជាសេវាកម្មសម្លាប់សត្វកណ្ដៀរមានទាំងមុនពេលសាងសង់ និងក្រោយពេលសាងសង់។

សេវាកម្មសម្អាតទូទៅ

ជាសេវាកម្មសម្អាតទូទៅមានដូចជា សម្អាតព្រំ កញ្ចក់ បង្អួច ការ៉ូ គេហដ្ឋាន ភោជនីយដ្ឋាន ផ្សារទំនើប និងរោងចក្រជាដើម។

សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្ម

ជាសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកអ្នកសម្អាតដល់ធនាគារ ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងកម្លាំងពលកម្មដែលបម្រើការងារដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរជាដើម។

អតិថិជនរបស់ពួកយើង

ពិនិត្យមើលអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកយើង

តើមានអ្វីដែលយើងអាចជួយបានទេ?